YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

                         ·          Tam Tasdik
       ·          Mali Tabloların ve Muhasebe Kayıtlarının Denetimi
      ·          Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Mevzuata Uygunluk Denetimi
      ·          Özel Amaçlı Tasdik Raporu
      ·          KDV iadesi Tasdik Raporu
      ·          Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
      ·          Yeniden Değerleme
      ·          Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti
      ·          Yatırım İndirimi

          TÜRK VERGİ SİSTEMİ

 • Vergi Mevzuatı
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı
 • Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Bankalar Mevzuatı
 • Enerji Piyasası
              KURUMSAL VERGİ DANIŞMANLIĞI
 • Şirket Yeniden Yapılanmaları

 • Tasfiye İşlemleri

 • Kurum Vergi Riski

          YABANCI PERSONEL VERGİ DANIŞMANLIĞI

 • Yabancıların Vergilendirilmesi

          GERÇEK KİŞİLERİN VERGİ DANIŞMANLIĞI

 • Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

 • Gelir Vergisi Danışmanlığı

           VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE DANIŞMANLIĞI

 • Vergi İnceleme Danışmanlığı

 • Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma

 • Vergi Yargısı Danışmanlığı

          MALİ HUKUK DANIŞMANLIĞI

 • Şirket Kuruluş İşlemleri

 • Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluş İşlemleri

 • Sözleşme ve Anlaşmaların İncelenmesi ve Hazırlanması